Používání naší webových stránek znamená, že na Vašem zařízení budou ukládány soubory cookie nebo podobná technologická řešení pro funkční, statistické a marketingové účely. Souhlas s cookies můžete kdykoli modifikovat nebo odvolat v nastavení prohlížeče.

Zavřít Více informací

IZOLACE DOMŮ - INVESTICE PRO KOMFORT

Při stavbě domu hledáme ta nejlepší řešení vytvářející komfortní životní podmínky a také minimalizující náklady na jeho provoz. Izolace je bezpochyby jedním ze zásadních prvků určujících kvalitu života v našem vysněném domově. Jaký materiál si tedy vybrat a které technologii důvěřovat?

Jedním z klíčových prvků ovlivňujících náš komfort bydlení je dobrá izolace podkroví. Špatně provedená izolace podkroví může způsobit až 30% tepelné ztráty v zimě nebo naopak vytvořit obtížné fungování v horkém prostředí v létě. Dobře izolované podkroví je takové, u kterých nevznikají tepelné mosty a v průběhu času nemění své vlastnosti.

Parametry materiálu pro izolaci

Při výběru izolačních materiálů projektanti, investoři a realizátoři uvádějí níže vyjmenované parametry tepelné izolace jako klíčové:
nízká tepelná vodivost λ, nízká nasákavost, dobrá přilnavost a správně zvolená mechanická pevnost. Tyto parametry, ale i profesionální a pečlivé provedení celé izolace, jsou zásadní při izolaci nejen podkroví, ale prakticky všech povrchů, které zapříčiňují zvýšení možných tepelných ztrát.

Jedním z řešení, které spojuje všechny tyto prvky, jsou stříkané systémy z polyuretanové pěny Crossin, které mají prakticky všechny vlastnosti jaké jsou vyžadovány od moderních izolačních materiálů.

Způsob aplikace a likvidace tepelných mostů

Tepelné mosty jsou místa, kde v důsledku nesprávné aplikace izolace uniká nejvíce tepla, nebo naopak se přes ně dostává. Při výběru technologie věnujte pozornost tomu, zda může tato technologie zaručit instalaci, která minimalizuje vytváření právě takových míst.

Mezi dostupné a nejvíce účinné řešení na trhu můžeme zařadit stříkané systémy z polyuretanové pěny Crossin. Způsob aplikace zaručuje bezspárovou izolaci, která prakticky i u složitých konstrukcí vylučuje ve 100% možnost výskytu tepelných mostů, které jsou příčinou četných tepelných ztrát.

Udržování parametrů izolace v průběhu času

Výběr těch správných a nejkvalitnějších materiálů a izolační technologie je zásadní, pokud si chceme užít teplo v našem domově po další roky. Možné chyby při aplikaci izolace se neprojeví okamžitě, ale až po několika letech od ukončení investice.

Zde opět vyzdvihneme výhody izolačních pěn Crossin. Aplikovaná stříkaná polyuretanová pěna je trvale spojena s podkladem a je odolná proti posuvu a přemístění v průběhu let, aniž by ztratila své izolační vlastnosti.

Zdraví a PUR pěna

Při stavbě domu, který nám bude sloužit po mnoho let, chceme, aby životní podmínky byly příznivé pro naše zdraví. Crossin pěna je prostředím, které je pro hlodavce nelákavé a nemají je rádi, je odolné vůči vývoji hub, plísní a lišejníků jak na povrchu tak i uvnitř materiálu. Pokud vezmeme v úvahu, že tyto povrchy budou zabudovány a budou nepřístupné po celá léta, je důležité mít jistotu, aby v těchto prostorách nebyly žádné alergeny a mikroorganismy.

Náklady na aplikaci s PUR pěnou

Výběr druhu materiálu při výstavbě je také ekonomickým výpočtem. Celkové náklady na izolaci jsou náklady na materiál, práci a čas strávený při realizaci. Pokud zvolíme jiný kvalitní izolační materiál a přidáme k tomu práci dobrého montážního týmu, často se ukáže, že cena aplikace stříkanou polyuretanovou pěnou Crossin je srovnatelná nebo dokonce nižší.

Provedení Izolace – klíč ke kvalitě

Bez ohledu na zvolený materiál, aplikaci vždy nejlépe svěřte zkušenému odborníkovi a při rozhodování byste se neměli řídit cenou jako jediným kritériem. Na trhu je mnoho společností zabývajících se tímto druhem činnosti, avšak ne každá společnost má k tomu odpovídající znalosti, vybavení a zkušenosti.

Při hledání dodavatele či realizátora stojí za to zjistit, zda daný dodavatel spolupracuje s jedním z výrobců a má příslušný certifikát. To je případ výrobce izolací Crossin. Autorizovaní dodavatelé Crossin jsou neustále školení a sledování z hlediska kvality.

Objednejte si konzultaci zdarma

Dokonce i ten nejlepší materiál, který nebude správně aplikován, nesplní předpokládané požadavky.

Při rozhodování proto stojí za to pověřit montáž materiálu dodavateli doporučeného výrobcem.

Domluvte si konzultaci a nabídku zdarma s autorizovaným dodavatelem Crossin.

Objednejte si nabídku zdarma

Další články